Ugoden najem skladišča s sodobno opremo na izvrstni lokaciji

Najem skladišča predstavlja pomembno odločitev, za katero si je treba vzeti dovolj časa. pri tem vam lahko pomagamo tudi mi. Najem skladišča, ki se nahaja v poslovni coni Primskovo v Kranju, 1 km od avtocestnega izvoza Ljubljana - Karavanke in 5 km od mednarodnega letališča Jožeta Pučnika Brnik, vam prinaša sodobno opremljeno skladišče na izjemni lokaciji, ki zagotavlja neposredno bližino infrastrukturnih povezav in razpoložljivost podpornih dejavnosti za nemoteno poslovanje, kot so banka, pošta, policija in carina.
Celotna velikost objekta je cca 7.000 m2, v njem pa se nahajata dve skladišči, promocijski prostor, čista soba (laboratorij) in upravni del (poslovni prostori). Najem skladišča vključuje tudi pomožne prostore, kot so elektro soba, server soba, polnilnica akumulatorjev, hladilna postaja, plinska kotlovnica, sistem kurjenja na biomaso z zalogovnikom 600 m3, sprinkler postaja ter bazen za gašenje 600 m3.
Če iščete zanesljivo in ugodno skladiščenje vaših osebnih predmetov, naprav ali opreme, bo naš objekt prava izbira za vas.

 

Najem skladišča za čim bolj učinkovito skladiščenje

Uspešnost podjetja je zelo odvisna od kakovostnega upravljanja z zalogami in od skladiščenja, zato je pravilno in kakovostno opremljeno skladišče izjemnega pomena. Glavni vzroki za potrebo po najemu skladišča so:
neskladnost med časom proizvodnje in časom uporabe dobrin, oddaljenost med krajem proizvodnje in krajem potrošnje, različni trgovski in finančni pogoji in potreba po varnosti oskrbe.

Osnovne naloge skladiščenja, ki jih olajšamo z najemom skladišča:

 • prevzem in izdaja blaga;
 • varovanje blaga pred tatvinami;
 • smotrna razporeditev materiala znotraj skladišča;
 • prerazporejanje blaga;
 • kontrola stanja zalog;
 • skrb za red, čistočo in izvajanje zakonskih predpisov;
 • skrb za ekonomično poslovanje.

Skladiščenje obsega več temeljnih funkcij, ki jih opravlja skladišče: prevzem, namestitev, uskladiščenje, čuvanje in izdajanje materiala ter vodenje evidenc.

 

Najem skladišča – najem različnih vrst skladišč

Glede na funkcionalnost ločimo skladišča nabavnega materiala, medfazna skladišča proizvodov in
skladišča končnih proizvodov. Glede na vrsto blaga pa ločimo:

 • glavno ali centralno skladišče je skladišče, ki sprejme in evidentira ves material namenjen podjetju;
 • pomožno skladišče: sem se odpremi blago iz centralnega skladišča;
 • priročno skladišče je namenjeno predvsem proizvodnim in trgovskim mrežam, zaradi hitrejše oskrbe z dobrinami – med njimi so tudi skladišča za živila);
 • specialno skladišče je namenjeno za skladiščenje materiala, ki zahteva posebne pogoje uskladiščenja npr. skladiščenje kemijskih izdelkov);
 • sprejemno skladišče: material je v tem skladišču samo toliko časa, dokler ga ne odpremijo v glavno skladišče.

Potrebujete skladišče in poslovne prostore? Cena najema skladišča še nikoli ni bil tako ugoden, zato nikar ne odlašajte in nas obiščite.

najem skladiščanajem skladišča in skladiščenje