Notranja logistika je lažja s kvalitetnim skladiščem


Notranja logistika je posel, kjer sta natančnost in pravočasnost ključnega pomena. Notranja logistika skrbi za premeščanje in vmesno skladiščenje materiala v proizvodnji. Notranja logistika skrbi tudi za samo proizvodno linijo ter tudi za transport v izvozna skladišče. Na drugi strani pa distribucijska logistika obsega dejavnosti logistike gotovih izdelkov na poti od proizvajalca do končnega uporabnika. Distribucijska logistika tako skrbi, da pride končni izdelek do uporabnika. Naloga notranje logistike je, da se to zgodi pravočasno in da uporabnik dobi dogovorjeno količino izdelkov na dogovorjeni naslov. Distribucijska logistika torej skrbi, da procesi, ki so potrebni, da so proizvodi in storitve dobavljene na najbolj optimalen način z najmanjšimi možnimi stroški in da vse poteka gladko oziroma tekoče.

distribucijska in notranja logistika
Notranja logistika je lahko zelo zahtevna in vpliva na distribucijsko logistiko


Notranja logistika skrbi za to, da posel znotraj ene organizacije poteka optimalno. Če to ni tako, potem lahko podjetje zaide v težave. Distribucijska logistika sicer ne more delovati učinkovito. Zato je ključno, da ima podjetje na voljo ustrezne kapacitete za novo skladiščenje izdelkov, npr. skladiščenje farmacevtskih izdelkov. Notranja logistika iam velik poudarek na lokaciji skladišča , prav tako pa je tudi pomembno, kako je skladišče opremljeno oziroma povezano z zunanjim svetom. Vsem, ki po internetu iščete s pojmom »skladišče oddam«, priporočamo, da si ogledate naše sodobne skladiščne in poslovne prostore, ki so namenjeni skladiščenju in distribuciji najzahtevnejših izdelkov za številne panoge, kot so denimo farmacija, kemija, elektronika, prehrambna industrija, itd. Uspeh v poslu je pogosto odvisen že od podrobnosti, za katere lahko poskrbi notranja logistika. Skladiščni oz. poslovni prostori pa so kajpak dosti več, kot le podrobnost. Če jih boste najeli pri nas, boste dobili najboljše.


Distribucijska in notranja logistika morata biti učinkoviti


notranja logistika za raznovrstno skladiščenje ter nadaljevanje z distribucijsko logistikoDistribucijska logistika je zelo zahtevna, saj skrbi za dva ključna dejavnika: zadovoljstvo končnega prejemnika s storitvijo oz. prejemom proizvoda in uspešnost ter stroškovna učinkovitost podjetja na podlagi logistične dejavnosti. Odveč je poudarjati, kako ključna je notranja logistika. Seveda pa lahko zaposleni v logistiki učinkovito delajo, le če imajo na razpolago ustrezne prostore za novo skladiščenje, npr. skladiščenje farmacevtskih izdelkov. Ne pa pozabiti, da obstaja tudi distribucijska logistika. Naši prostori gotovo so takšni, zato priporočamo vsem tistim, ki za potrebe notranje logistike svojega podjetje želijo najboljše, da si ogledajo naše prostore, preden v spletne iskalnike vtipkajo »skladišče oddam«.