Skladišče za zdravila in nevarne snovi


Skladišče za zdravila mora imeti vso potrebno dokumentacijo in uporabno dovoljenje za skladišče. Zdravila morajo biti shranjena v posebnih pogojih, ki jih določajo Zakon o zdravilih, Pravilnik o sistemu za sprejem, shranjevanje in sledljivost zdravil ter drugi predpisi in smernice. Za zakonito in varno skladiščenje zdravil je potrebno vzdrževati vse pogoje shranjevanja zdravil, ki jih predpišejo njihovi izdelovalci. Zato je za varno skladiščenje zdravil potrebno zagotoviti ustrezne prostore in opremo. Naš objekt obsega 6.500 m2, kjer je na voljo približno 7.000 paletnih mest za skladiščenje in tudi vsi potrebni spremljajoči prostori: čisti prostori, laboratorij, pisarniški prostori in prostori za delavce.

 

skladišče za zdravila


Skladišče za zdravila in avtomatizirana kontrola temperature v prostorih


Skladiščenje zdravil terja dosledno spoštovanje pogojev za shranjevanje in skladiščenje zdravil. Kadar pogoji niso navedeni na ovojnini zdravila, se zdravilo shranjuje pri temperaturi do 30 °C, pri čemer temperatura praviloma ne sme biti nižja od 15 °C oziroma se zdravil ne sme shranjevati v hladilniku ali jih zamrzovati. Zdravila, ki zahtevajo posebne pogoje skladiščenja je treba hraniti v posebnih temperaturnih območjih. Pri nas je zato v celotnem objektu mogoče konstantno kontrolirati temperaturo in jo po želji nastavljati s pomočjo računalniškega nadzornega sistema, v temperaturnih režimih kot jih želi uporabnik skladišča za zdravila. Z vgrajenimi napravami lahko uporabniku ponudimo tudi skladiščenje izdelkov hladne verige.


Skladišče za zdravila in požarna varnost


Prostori za skladiščenje zdravil morajo biti čisti. Zagotovljeno mora biti ustrezno čiščenje skladišča za zdravila, prostori pa morajo biti opremljeni tako, da zagotavljajo ustrezne temperaturne pogoje in osvetlitev,  da onemogočajo vdor vlage, in da ni možno poškodovanje ovojnine zdravil ter onesnaženje z mikroorganizmi. Skladišče za zdravila mora biti ognjevarno. Naš objekt ima za maksimalno protipožarno zaščito, vgrajen sistem vodnega gašenja, odvod dima in toplote ter avtomatsko javljanje požara.
Skladiščenje blaga je tako zagotovljeno v objektu z maksimalno varnostjo, ki ustreza vsem pogojem za varno in kakovostno skladiščenje.

 

zdravila in skladiščenje


Skladiščenje zdravil, ki zahtevajo poseben režim shranjevanja


Določena zdravila, kot so prepovedane droge, vnetljive in nevarne snovi, medicinski plini, radiofarmacevtski izdelki, citostatiki in podobno zahtevajo prav poseben režim shranjevanja. Shranjujejo se v skladu s predpisi, ki urejajo skladiščenje za adr. Tudi za ta namen je primerno opremljeno naše skladišče. Zdravila je potrebno shranjevati ločeno od drugih izdelkov. Skladiščenje nevarnih snovi ali zdravil zahteva, da je objekt tudi ustrezno varovan, z zaščitno ograjo in nadzornim video sistemom, za kar smo prav tako poskrbeli. Pri nas je skladiščenje blaga varno, urejeno in zakonito.