Skladiščenje čistil in drugih izdelkov, nastalih v procesu proizvodnje

Skladiščenje je pomemben dejavnik, ki ga lahko uvrstimo med proizvodnjo in prodajo. Do prodaje morajo biti izdelki ustrezno in predvsem varno skladiščeni, saj lahko le tako ohranimo njihovo število in kvaliteto. Skladiščenje čistil, ki so pravzaprav kemikalije, je lahko zahtevno, saj moramo v tem primeru vsa načela varnosti strogo upoštevati. Varno skladiščenje čistil, ki predstavljajo veliko nevarnost za zdravje ali okolje, je pri tem ključnega pomena. Nekatere vrste čistil so bolj agresivne, zato moramo biti v vsakem primeru pri njihovem skladiščenju previdni. Na drugi strani pa imamo skladiščenje živil, ki se ga je prav tako potrebno lotiti z veliko mero previdnosti. Živila so zelo občutljiva in zahtevajo različne pogoje skladiščenje, glede na to, za katero vrsto živila gre. V večini primerov zahtevajo ustrezno mikroklimo in zagotavljanje maksimalne stopnje varnosti. Pri tem je potrebno za varnost poskrbeti že med samo potjo od mesta proizvodnje do mesta skladiščenja. Skladiščenje živil in čistil vam omogočamo v podjetju Oblč, v katerem imamo pridobljeno vso potrebno dokumentacijo in uporabno dovoljenje za objekt.

Skladiščenje čistil in živil

Skladiščenje čistil za večjo varnost

Skladiščenja čistil se moramo lotiti na pravilen način. Gre za snovi, ki so dražilne, zdravju škodljive ali okolju nevarne, nemalokrat pa tudi vnetljive. V primeru razlitja čistil izpostavimo tako sebe, kot tudi okolje veliki nevarnosti, ki je odvisna od agresivnosti čistila. S pravilno tehniko skladiščenja lahko poskrbimo za varnost tudi pri skladiščenju nevarnejših proizvodov. Proizvode moramo torej razvrstiti tako, da je bo zagotovljena maksimalna stopnja varnosti med samim skladiščenjem. V podjetju Oblč to zagotovo ne bo težko, saj vam omogočamo najem funkcionalno urejenega in varnega skladišča z veliko kapaciteto.

Skladiščenje mesnih izdelkov

Skladiščenje zahtevnejših proizvodov

Med zahtevnejše proizvode poleg čistil oziroma kemikalij uvrščamo tudi živila, ki morajo biti neoporečna, za kar lahko poskrbimo s pravilnim načinom skladiščenja. Mesni in mlečni izdelki tako od nas zahtevajo vsa potrebna znanja za varno skladiščenje, saj so tako mesni, kot tudi mlečni izdelki pogosto hitro pokvarljivi, s čemer lahko ogrozimo zdravje ljudi – tega si preprosto ne smemo privoščiti. Izognite se težavam in se odločite za skladiščenje vaših proizvodov, tudi čistil v skladiščih podjetja Oblč, ki so primerna tudi za shranjevanje izdelkov iz prehrambene industrije in shranjevanje čistil. Za vse potrebne nasvete in pomoč nas lahko kadarkoli kontaktirate, saj vam bomo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja. Izberite varno skladiščenje v odličnih pogojih – izberite skladišča Oblč.