Skladiščenje

SkladiščenjeObjekt je namenjen za skladiščenje visoko kvalitetnih izdelkov (npr.: v elektroniki, farmaciji, kozmetiki, kemiji, prehrambena industrija, ...) v kapaciteti cca 7.000 paletnih mest z vsto potrebno infrastrukturo.