Velikost

Velikost skladiščaCelotna velikost objekta je cca 6.500 m2 (kapaciteta cca 7.000 paletnih mest s pripadajočo infrastrukturo).